Kiko Femenia returns to contention as Watford look to seal promotion

Kiko Femenia returns for Watford (Barrington Coombs/PA)
Kiko Femenia returns for Watford (Barrington Coombs/PA)