St Mirren set to appoint Alan Stubbs as new manager

Alan Stubbs (SNS Group)
Alan Stubbs (SNS Group)