Nitro Circus stunt rider Travis Pastrana takes daredevil act to the extreme

Nitro Circus, Munich 2016 (Mark Watson)
Nitro Circus, Munich 2016 (Mark Watson)