Fringe Q&A: Kai Samra on condensing his life into a one hour Edinburgh Fringe show

Kai Samra
Kai Samra